Mental Coaching topsportcoaches

De basis voor Mentale training, dus voor topprestaties, is een coachende stijl van leidinggeven. Een goede coach verstaat de kunst om enerzijds het beste uit zijn mensen te halen en anderzijds een bijdrage te leveren aan het team. Hij neemt blokkades weg, biedt groeikansen, stimuleert het emotionele welzijn van het team en de individuele leden. Zo draagt hij bij aan meer persoonlijk geluk, dat immers gebaseerd is op twee elementen: leren en delen. 

Er worden modellen, strategieën en instrumenten besproken die topsporters en coaches zelf zouden kunnen volgen en toepassen bij de opzet van mentale training. Mentale training richt zich op het wereldmodel van topsporters en coaches. Onderwerp van studie zijn hun generalisaties over de werkelijkheid. Coaching, begeleiding en trainingsonderdelen zijn gericht op bewustmaking van de eigen verantwoordelijkheid over de werkelijkheid die ze zelf scheppen.